Asistent Medical

Balneofiziokinetoterapie si Recuperare

Asistent Medical Generalist

Asistent Medical Farmacie

Asistent Medical de Laborator

Activitatea Asociatiei

ASOCIATIA "SAN-ECO-MED CRAIOVA"
MISIUNE/SCOP/OBIECTIVE/ACTIVITATI


Extras din STATUT

CAP. II. Misiunea, Scopul si Obiectivele ASOCIATIEI.

Art. 8 Misiunea Asociatiei este Promovarea initiativelor care sustin imbunatatirea continua a conditiilor de viata ale oamenilor si protectia mediului.

Scopul Asociatiei este Sustinerea imbunatatirii permanente a conditiilor de viata, si de munca ale oamenilor, a sanatatii si educatiei acestora, prin formarea unei viziuni si constiinte ecologiste a populatiei, in vederea conservarii, restaurarii si/ sau imbunatatirii mediului natural.

Art. 9 Obiectivele Organizatiei:

- promovarea principiilor si standardelor europene in privinta sanatatii oamenilor si protectiei mediului, la nivelul comunitatilor locale, a micro-regiunilor, judetelor si regiunilor din tara noastra;
- sprijinirea reformarii si modernizarii invatamantului din tara noastra, in conformitate cu standardele si valorile europene si in concordanta cu specificul societatii romanesti;
- promovarea unui invatamant de calitate, care sa raspunda nevoilor sociale generale, precum si ale grupurilor si comunitatilor vulnerabile din regiune pentru cresterea calitatii vietii acestora, indiferent de etnie, religie si gen;
- promovarea cooperarii intre institutiile de invatamant din tara si din strainatate;
- promovarea unor activitati si programe comune cu organizatii internationale similare, in domeniile educatiei, sanatatii umane si protectiei mediului;
- initierea, reconversia, calificarea, recalificarea, specializarea si perfectionarea profesionala a personalului implicat in activitati de protectia mediului;
- initierea, reconversia, calificarea, recalificarea, specializarea si perfectionarea profesionala a personalului medical;
- promovarea cooperarii intre institutiile de invatamant si agentii economici (spitale si alte unitati de profil sanitar, farmacii) din tara si din strainatate, in vederea desfasurarii stagiilor de pregatire practica si a insertiei absolventilor pe piata muncii;
- sprijinirea schimburilor de cunostinte in domeniu intre toate categoriile de personal medical;
- sprijinirea schimburilor de cunostinte specifice intre toate categoriile de personal care sunt implicate in activitati de protectia mediului;
- promovarea unor activitati si programe de prevenire a impactului negativ al unor actiuni si/ sau inactiuni asupra mediului;
- promovarea unor activitati de monitorizare a sanatatii oamenilor si de prevenire a imbolnavirilor, inclusiv prin actiuni de voluntariat;
- promovarea legislatiei in domeniile sanatate umana si protectia mediului natural;
- promovarea cunoasterii, conservarii si protejarii mediului si ecosistemelor din statele Uniunii Europene;
- colaborarea cu autoritatile europene pentru protectia mediului, cu administratorii si custozii ariilor naturale protejate, cu administratiile locale si/sau regionale si comunitatile, in vederea realizarii protectiei ecosistemelor locale si regionale;
- sprijinirea promovarii si introducerii progresului tehnic si stiintific in domeniile sanatatii umane si protectiei mediului;
- conservarea si valorificarea patrimoniului material si spiritual al comunitatilor din Romania, inclusiv prin restaurarea si conservarea siturilor;
- promovarea unor programe si servicii ce raspund nevoilor sociale ale grupurilor si comunitatilor vulnerabile din regiune, pentru cresterea calitatii vietii acestora, indiferent de etnie, religie si gen;
- promovarea parteneriatelor locale, regionale, nationale si internationale de orice tip, menite sa contribuie la indeplinirea misiunii si scopului Asociatiei;
- orice alte obiective care ajuta la indeplinirea misiunii si scopului acestei Asociatii.

Art. 10 Pentru indeplinirea scopului si a obiectivelor, Asociatia desfasoara urmatoarele tipuri de Activitati:

- Sustinerea activitatii curente a Asociatiei;
- Dezvoltarea si implementarea de programe si proiecte educative pentru copii, tineri, adulti si varstnici in statele Uniunii Europene;
- Initierea si dezvoltarea de parteneriate cu entitati juridice si persoane fizice interesate din Romania si din celelalte state ale Uniunii Europene, dar si din afara Uniunii, in ariile de interes ale Asociatiei;
- Activitati de strangere de fonduri/ atragere de resurse, inclusiv din fonduri europene si internationale;
- Activitati de lobby si advocacy pentru dezvoltarea si implementarea de politici publice in domeniul educatiei, al sanatatii si al protectiei mediului natural la nivel local, micro-regional, judetean, regional/ national precum si la nivel european;
- Programe educationale, de instruire/ formare, calificare, consiliere si orientare profesionala precum si reinsertie profesionala;
- Activitati de informare, consiliere, consultanta si asistenta tehnica in domeniul educatiei, al sanatatii si al protectiei mediului natural, precum si in alte domenii conexe;
- Editarea de materiale informative, brosuri si alte publicatii, in forma tiparita, electronica sau pe alte suporturi;
- Atragerea de resurse pentru amenajarea unor baze sportive complexe, destinate in special tinerilor, in vederea dezvoltarii fizice armonioase a acestora;
- Incheierea si implementarea de protocoale/ parteneriate de colaborare cu institutiile de invatamant din tara si din strainatate;
- Incheierea si implementarea de protocoale/ parteneriate de colaborare cu agenti economici din tara si din strainatate, in vederea desfasurarii stagiilor de pregatire practica si a insertiei absolventilor pe piata muncii;
- Conceperea si derularea unor proiecte care sa initieze mobilitati ale elevilor si/ sau studentilor in schimburi de experienta in tara si in strainatate;
- Organizarea de activitati de informare, constientizare si educare ecologica, cu ocazia aniversarilor corespunzatoare Calendarului Evenimentelor Ecologice;
- Incheierea si implementarea de protocoale de colaborare cu autoritatile pentru protectia mediului, administratorii si custozii ariilor naturale protejate, administratiile locale si/ sau regionale si comunitatile, in vederea realizarii protectiei ecosistemelor locale si regionale;
- Organizarea de intalniri pe teme de interes din domeniul educatiei, al sanatatii, al protectiei mediului natural, precum si pe alte teme de interes conexe, targuri, expozitii, seminarii si conferinte;
- Actiuni de promovare culturala a activitatilor bibliotecilor, arhivelor si muzeelor precum si alte activitati culturale;
- Acordarea de burse si/ sau granturi;
- Asistenta tehnica si consultanta pentru alte organizatii non-profit;
- Campanii de promovare/ informare, de influentare a politicilor publice in ariile de interes ale Asociatiei;
- Programe de educatie civic-electorala, antreprenoriala, cultural-sportiva, sanitar-ecologista, religioasa, etc.;
- Activitati economice directe, in vederea autofinantarii, daca acestea au caracter accesoriu sau sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice, sens in care Asociatia poate infiinta si societati comerciale;
- Organizarea de conferinte, cursuri de pregatire, ateliere de studii, mese rotunde, colocvii, seminarii, dezbateri publice, tabere, scoli de vara, etc., in care sa se prezinte noutatile in domeniile sanatatii umane si protectiei mediului;
- Proiecte/ programe cultural-artistice si sportive, programe/ proiecte pentru copii, tineret, adulti si varstnici;
- Organizarea de excursii, expeditii, pelerinaje, drumetii si alte evenimente educativ - recreative si distractive;
- Programe si proiecte pentru protejarea si conservarea mediul inconjurator precum si a biodiversitatii naturale, inclusiv activitati privind recuperarea, colectarea si valorificarea materialelor reciclabile in cadrul unor evenimente specifice;
- Activitati corespunzatoare programelor si proiectelor europene, dar si altor finantari interne/ internationale;
- Organizarea de evenimente de interes comunitar (serbari campenesti, celebrari de hramuri, evenimente cultural-educative, serbari, baluri, festivaluri, concursuri, jocuri, etc.), campanii de strangere si donare de carti, publicatii periodice si alte materiale informative;
- Crearea unei baze de informatii proprii, de editare si circulatie de materiale informative;
- Activitati de protejare si imbunatatire a calitatii mediului inconjurator din comunitatile locale si arealele din Romania, inclusiv prin activitati de amenajare/ reamenajare peisagistica si edilitara;
- Organizarea si infiintarea de unitati de invatamant preuniversitar, cu respectarea legislatiei in vigoare, inclusiv scoli profesionale si tehnice, scoli postliceale particulare, unitati de invatamant tertiar non-universitar si universitar;
- Atragerea de resurse pentru infiintarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, a unor centre de tratament si recuperare medicala, prestarea unor servicii de asistenta medicala si tratamente la domiciliu pentru copii, tineri si persoane varstnice precum si pentru alte categorii socio-profesionale dezavantajate;
- Organizarea, in conditiile legii, a unor cursuri de formare profesionala (initiere, reconversie, calificare, recalificare, specializare si perfectionare) pentru persoane adulte, la solicitarea agentilor economici, angajatorilor si altor organisme interesate precum: cursuri de igiena, cursuri de bone/ baby-sitter, cursuri ingrijire batrani, cursuri infirmiere, cursuri menajere, etc.;
- Organizarea de activitati de ecologizare, excursii, tabere, scoli de initiere, concursuri pe teme ecologice, organizarea de activitati si programe de prevenire a degradarii calitatii mediului natural;
- Activitati si programe de promovare a legislatiei in domeniile sanatate umana si protectia mediului, de monitorizare a sanatatii oamenilor si de prevenire a imbolnavirilor, activitati de cunoastere si conservare a ecosistemelor locale si regionale;
- Desfasurarea unor programe si servicii ce raspund nevoilor sociale ale grupurilor si comunitatilor vulnerabile din regiune, pentru cresterea calitatii vietii acestora, indiferent de etnie, religie si gen, precum: ingrijirea persoanelor varstnice, ingrijirea copiilor, ingrijirea si recuperarea persoanelor cu handicap, etc.;
- Orice alte activitati care ajuta la indeplinirea misiunii si scopului Asociatiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.


Președintele asociației SAN-ECO-MED Craiova
Crăciunescu Constantin Alexandru

Linkuri Utile Inspectoratul Scolar Dolj    |    Ministerul Ed. Nationale    |    A.R.A.C.I.P.