Asistent Medical

Balneofiziokinetoterapie si Recuperare

Asistent Medical Generalist

Asistent Medical Farmacie

Asistent Medical de Laborator

PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "SAN-ECO-MED" CRAIOVA

ORGANIZEAZĂ SELECȚIEPentru specializarea:

Asistent medical generalist - 112 locuri (4 clase)
Școala este acreditată prin ordinul de ministru 4393/03.07.2019.

Nou!
Proiectul 2020-1-RO01-KA102-079230 care prevede posibilitatea efectuării practicii în Italia a fost câștigat.
Școala noastră se află în lista cu proiecte finanțate la poziția 103.
Încă un motiv să alegi pe cei mai buni.


 ÎN FUNCȚIE DE SOLICITĂRI, LOCURILE SE POT SUPLIMENTA


INSCRIERI: la secretariatul şcolii între orele 09:00 - 16:00, strada Rovinari nr. 1A
(sediul Liceului "Traian Vuia"- corp B, etajul III / fostul Liceu Industrial nr.1),

în perioada 18 iunie – 5 septembrie 2022 pentru locurile cu taxă și 18 iunie – 31 august 2022 pentru locurile fără taxă.Pentru înscriere, candidații vor prezenta un dosar mapă ce va cuprinde:
- cerere de înscriere Aici descarcati Cererea de inscriere »
- certificat de naștere, carte de identitate și, după caz, 
- certificat de căsătorie, în copie, certificate "conform cu originalul" de către un membru al comisiei de admitere; 
- diploma de bacalaureat sau certificat de absolvire a liceului (copie conformată), iar pentru absolvenții promoției 2022 adeverință de absolvire a studiilor liceale, după caz; 
- foaie matricola pentru clasele IX-XII/XIII; 
- adeverința medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru calificarea pe care dorește să o dobândească. 
- chitanța de achitare a taxei de înscriere eliberată de casieria unității în valoare de 100 lei

Persoanele căsătorite vor completa pe dosar cu majuscule numele conform certificatului de naștere, urmat în paranteză de numele după căsătorie, inițiala tatălui (prima litera), apoi prenumele (dacă sunt mai multe, se trec toate).

Taxa de școlarizare este 2800 de lei pe an, achitată în patru tranșe.

Școlarizarea elevilor admiși se face pe baza unui contract de școlarizare încheiat între Școala Postliceală Sanitară "SAN-ECO-MED" Craiova și elevi. Neîncheierea acestui contract până pe data de 5 septembrie 2022, odată cu achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare, atrage după sine respingerea dosarului. 

Admiterea se face în ordinea depunerii dosarelor.
Prima validare a candidaților admiși va fi în data de 5 septembrie 2022.

 

NU RATA, ESTE ŞANSA TA!!!

Școala oferă posibilitatea de a ocupa locuri fără taxă de școlarizare, subvenționate de Asociația San-Eco-Med Craiova, în limita a 10% din numărul de înscriși. Examenul de selecție va fi în data de 2 septembrie 2022, ora 10:00.
Metodologia, tematica şi bibliografia se regăsesc mai jos.
Taxa de examinare este de 50 lei.


Director,
Prof. Marian VaruicuMetodologie concurs de admitere locuri subvenționate
Asistent medical generalist

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SAN-ECO-MED organizează concurs de admitere în învăţământul postliceal, calificarea Asistent medical generalist, pentru ocuparea locurilor fără taxă de școlarizare.

Concursul de admitere va avea loc în data de 02.09.2022, orele 1000, în sediul Școlii Postliceale Sanitare San-Eco-Med din strada Rovinari, Nr. 1A, Craiova.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă ce va conține 50 itemi tip grilă cu un singur răspuns corect, având următoarea structură:

- 30 itemi din anatomie și fiziologie

- 20 itemi din chimie anorganică și organică

 

TEMATICĂ:

1. Anatomia şi fiziologia omului;

2. Chimie anorganică şi organică:

Chimie anorganică

Soluţii - dizolvarea

- solubilitatea

- concentraţii ale soluţiilor - Concentraţie procentuală; Concentraţie molară

Acizi şi baze - definiţie - exemple

- Acizi tari; Acizi slabi; Baze tari; Baze slabe; Constantă de aciditate

- Ionizarea apei - pH

- Amfoliţi acido-bazici

Chimia organică

Alcooli - alcoolul etilic - proprietăţi; utilizare

- Acizi organici - acidul acetic - proprietăţi - utilizare

Compuşi organici cu acţiune biologică

- Grăsimi

- Proteine

- Aminoacizi

- Zaharide - glucoză; fructoză; (monozaharide)

- Dizaharide - zaharoza

- Polizaharide - amidonul

- Vitamine

- Medicamente

BIBLIOGRAFIE:

1. Anatomia şi fiziologia omului - clasa a XI-a - manuale alternative

2.Chimie anorganică şi organică-clasele IX-XII - manuale alternative

Linkuri Utile Inspectoratul Scolar Dolj    |    Ministerul Ed. Nationale    |    A.R.A.C.I.P.